Foreningen

HISTORIE:


Seniornet Nordfyn startede som et projekt under EU arrangeret af Nordfyns Erhvervsråd i 1999.


Projektet kørte over 2 år med 24 deltagere på hvert hold ligeligt fordelt med repræsentanter fra de 3 gamle kommuner.


3 ildsjæle fra de 2 hold - en fra hver kommune - dannede en arbejdsgruppe med henblik på at få etableret en forening.


D. 22 aug. 2001 blev Seniornet Nordfyn etableret som en forening, der dækkede de 3 gamle kommuner - en forening som havde til formål at lære ældre borgere EDB.


Datastuen i Bogense blev etableret i UPN`s lokaler, først på

Jyllandsvej og senere da UPN flyttede til Adelgade.


Foråret 2002 etablerede Seniornet Nordfyn en datastue i Otterup.


Denne blev i 2010  til en selvstændig forening, da presset blev så stort på de 2 datastuer.


Datastuen i Bogense drives ved økonomisk støtte fra kommunen samt medlemskontingent og

ca. 20 frivillige undervisere.


Chr. Madsen Jensen

formand