Nyttige hjemmesider


Frivilligcenter - Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn

        herunder hjemmesiden om frivillige fællesskaber www.socialkompas.dk


Mere Fyn - informationsside om aktiviteter på Nordfyn

Seniorinfo - Ældremobiliseringens portal med mange henvisninger.

Seniorrådet - Nordfyns Kommunes seniorråd (tidligere ældrerådet)

Ældresagen - Ældresagens hjemmeside med oplysning om lokalafdelinger

Aktivt ældreliv - informationsside om aktivitetsmuligheder for ældre i hele landet.

E-kurser - informationsside med en masse kurser om pc. og telefoner mm. - prøv den