Nyttige links

Nyttige links til slægtsforskning:

Danske hjemmesider:

Arkiv -Danmarks nye store arkivdatabase (20. feb. 2015)

Arkibas -

Arkivvejviseren -

Daisy - Dansk Arkivalie Informations System

Danske arkiver -

Gravsten - Foto af gravsten

Find en grav - gravsten

Fæster og skifter -

Dansk Demografisk Database - folketællinger

Afdøde -

Rigsarkivet - Kirkebøger m. m.

Seniorinternet - slægtsforskning generelt

Statstidende -

Danish Family Search - kirkebøger, folketællinger, lægdsruller

Dødsboer i StatstidendeKort:

Geodatastyrelsen - tidl. Kort og Matrikelstyrelsen

Geofyn - tidligere Grundkort Fyn

Krak - kort, adresser, telefonnr. m.m.

Ejendomsdata m.m. - Matr. nr. - areal - byggeår 

Historisk Alas Fyn -
Udenlandske hjemmesider:

Svenske kirkebøger -

Rigsarkivet i Sverige -

Svensk Demografisk Database - folketællinger m.m.

Udvandring - (passagerliste - ankomst New York)

Mormonernes database -

Find personer i USA -

Rigsarkivet i Norge -

Canadisk Bibliotek og arkiv -

Find my past  - søg aner i hele verden

Sundtolden i Øresund - hollandsk

Skifter m.m. - især Sjællandsområdet - engelsk
Ordbøger o.l.

Nørskov Saacks ordbog m.m. -

Ordbog til ældre dansk sprog (1300-1700) -

Gotisk alfabet -

Ordbog for slægtsforskere -

Bauers Kalender - fra 601 - 2200


Egnsarkiver m.m.

Kirkebøger i Hammerum Herred -

Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn -

Nyttige links til internetsider -

Fyns historien - 

Nordfynske historier og link  -

Indsamlede fynske fortællinger -

Historisk samfund for Fyn -

København - litteratur og fortællinger